Nyheter

 • Tilvenning fra småbarn til storbarn

  Tilvenningen til de minste barna som skal til storbarn blirannerledes i år på grunn av smittevernhensyn. Vi har valgt å flytte 2-åringene opp med kjente ansatte til sin nye avdeling før sommeren. Dette gir en myk overgang og barna får god tid til å bli kjent med nye barn og ansatte. 1-åringene, flytter med sine ansatte til 2- årsavdelingen, og blir da kjent med sin nye avdeling. De eldste barna, Storklubben har vært delt dette barnehageåret, de blir nå en etterlenktet egen kohort. De vil være en utegruppe og ha base i barnehagens Eventyrhytte resten av barnehageåret.

  09.06.2021 15.26
 • Forskerfrø

  April betyr oppstart av tema "forskerfrø" i Regnbuen barnehage. Undring og utforsking vil stå i fokus denne perioden. Våren er i anmarsj, og flere av avdelingene bruker dagene på å forberede hagen vår med såing av blomster, grønnsaker og urter. Fokus på nærmiljø, rydding av søppel og gjenbruk kommer også inn i denne perioden.En avdeling har valgt å fordype seg i hva som skjer under havets overflate. Hva lever av planter, dyr, fisker og småkryp under havoverflaten? Hvorfor er havet salt? Her er det mye spennende å forske på!

  13.04.2021 15.49
 • Leseløve, drama og eventyr

  I januar og februar har vi hatt leseløvemåned og fokus på drama og eventyr i Regnbuen. Vi har valgt å fordype oss i Alf Prøysens univers av sanger, fortellinger og eventyr, og disse har vært med på å prege hverdagsaktivitetene på avdelingene. "Gjennom arbeid med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer" (Rammeplanen, 2017).

  26.02.2021 11.00
 • Barnehageplass i Regnbuen barnehage?

  Vi har ledig plass på storbarnsavdelingene Sola/Nordlys (Barn født 2016-2018). Ring oss gjerne for en prat. Styrer Karin Anzjøn treffes på telefon 41681101. Vi har et høyt kvalifisert personale med sensitive, oppmerksomme og tilstedeværende voksne med et sterkt fokus på trygghet, omsorg og relasjon. Velkommen til oss!

  12.02.2021 13.49
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...