Stiftelsen Aurora

 

Stiftelsen Aurora er en privat stiftelse som ble startet i 1989 med det formål å etablere og drive barnehager for ansatte i SINTEF. Stiftelsen Aurora driver i dag 3 store barnehager med til sammen ca. 160 barn, og har arbeidsgiveransvar for ca. 60 ansatte.

I tillegg til Regnbuen barnehage driver Stiftelsen Aurora  

Sluppen barnehage, https://sluppen.barnehage.no/

Baldershage barnehage, https://baldershage.barnehage.no/

Stiftelsen Aurora har en velorganisert drift med ordnede arbeidsforhold for sine ansatte, ryddig økonomi og effektiv administrasjon.

Det stilles store krav til kvalitet på tilbudet som gis i barnehagene.

Styret for stiftelsen:
Leder: Anita Das
Styremedlem, Regnbuen: Maria Suong Tjønnås
Styremedlem, Sluppen: Hanne Haslene-Hox
Styremedlem, Baldershage: Mari Juel
Styremedlem for de ansatte: Marthe Spjøtvold
Styremedlem for SINTEF: Mette Sæther Fasting

Leder og styremedlemmer må være ansatt i SINTEF. Dette gjelder naturlig nok ikke ansattes representant.