Visjon

"Skape gode hverdager for barn i en levende barnehage, der barn, foreldre og personalet involveres"

 

Verdigrunnlag

Trygghet, nærhet og sensitiv omsorg er det første steget på veien for å fremme et godt læringsmiljø. Personalet skal lede og veilede barn i deres veksling mellom samfunnets normer, sosiale krav og egen væremåte. Barnehagen skal være retningsgivende for den brede kompetansen det enkelte barn senere skal videreutvikle. Personalet skal tilrettelegge for barnets utforsking av verden, opplevelse av mestring og lyst til å lære. Barna skal aktivt delta, medvirke og påvirke egen læring.