Storklubben

De eldste barna i barnehagen - Storklubben

 

Vårt mål for Storklubben er å lette overgangen mellom barnehage og skole ved å gi varierte, gode opplevelser og utviklingsmuligheter.
Stiftelsen Aurora har valgt å satse ekstra på skolestarterne. Vi har en ekstra Pedagog og utvidet tid til gjennomføring og planlegging av aktiviteter tilpasset denne aldersgruppen.

Vi ønsker å legge til rette for at barna opplever vennskap, glede, humor, ansvarlighet og valgmuligheter i et leik inspirert miljø. Sentralt i arbeidet er å styrke barnas selvfølelse gjennom at de blir møtt med anerkjennelse og synliggjøring av hver enkelts kompetanse.

Vi ønsker at barna skal ha medvirkning både i planleggingsprosessen og i selve gjennomføringene av samlingene våre . Sammen i Storklubben ønsker vi å skape et miljø hvor alle skal få mulighet for positiv selvutvikling og sosial tilhørighet. Med det mener vi å gi alle en hverdag som gir den enkelte følelsen av å bli hørt, sett og forstått.