Personalsamarbeid

Et positivt og utviklende arbeidsmiljø er avgjørende for å kunne gi barna en optimal barnehagedag. For å oppnå et godt personalsamarbeid er målet for barnehagen til en hver tid å ha:

Et høyt faglig arbeidsmiljø

basert på:

  • Humor
  • Trygghet
  • Respekt
  • Tillit
  • Gjensidighet
  • Utvikling
  • Engasjement
  • Ansvarsbevissthet
  • Endringsvilje og endringskompetanse
  • Alle ansatte skal ha muligheten til å delta i interne og eksterne kurs og til å utvikle sin kompetanse og det skal legges til rette for deltakelse hos alle ansatte i viktige spørsmål og i det daglige arbeidet