Foreldresamarbeid

For å gi barna en best mulig hverdag i barnehagen er vi avhengig av et godt samarbeid mellom hjemmet og barnehagen. For å få til dette er det viktig å etablere:

  • Et åpent og reelt samarbeid bygd på gjensidig respekt mellom foreldre og personale.
  • Foreldrene skal alltid føle seg velkommen i barnehagen.
  • Vi skal skape trygghet til å ta opp både positive og negative forhold med hverandre.
  • Vi skal gi foreldrene innsikt i barnehagens hverdag og pedagogiske prinsipper.
  • Foreldrene skal ha innflytelse i barnehagen.
  • For å sikre dette samarbeidet har barnehagens foreldre et arbeidsutvalg (FAU) og to representanter i samarbeidsutvalget (SU). (Barnehageloven §4)