Inkluderende arbeidsliv

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 26 prosent av virksomhetene i Norge er IA-virksomheter. Dette medfører at nesten 60 prosent av alle arbeidstakere i Norge jobber i en IA-virksomhet.