Har ikke tid til å leke, jeg skal bygge.

Denne kommentaren ble sagt idag av et barn, da et annet barn kom og spurte om de ville bli med å leke.
Da var de 3 barna ivrige opptatt med å bygge og hadde ikke tid til å leke.

De skulle bygge med brikker i forskjellige geometriske former.