Yoga

Yoga er et nytt satsningsområde for dette barnehageåret, og alle avdelingene er godt i gang. En populær aktivitet blant barna, hvor de lærer gjennom lek og samspill som utfordrer fleksibilitet, balanse, styrke og koordinasjon, i tillegg til evnen til å finne ro i hverdagen. "Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser". (Rammeplanen, 2017).