Storklubben på Vitenskapsmuseet

I forbindelse med drama- og eventyrmåneden vi er inne i, har storklubben vært på besøk på Viteskapsmuseet for å se på dyrene de har utstilt. Her er det samling av norske og utenlandske arter opp igjennom årene. Hvilke trekk ved et dyr kan si oss hva det spiser og hvor det bor? Hvilke arter kan vi finne i Norge?