/>

Tilvenning fra småbarn til storbarn

Vi har valgt å flytte 2-åringene opp med kjente ansatte til sin nye avdeling før sommeren.


Dette gir en myk overgang og barna får god tid til å bli kjent med nye barn og ansatte.
1-åringene, flytter med sine ansatte til 2- årsavdelingen, og blir da kjent med sin nye avdeling.

De eldste barna, Storklubben, vil være en utegruppe og ha base i barnehagens nyoppsatte paviljong ut barnehageåret.