Tilvenning fra småbarn til storbarn

Tilvenningen til de minste barna som skal til storbarn blirannerledes i år på grunn av smittevernhensyn. Vi har valgt å flytte 2-åringene opp med kjente ansatte til sin nye avdeling før sommeren. Dette gir en myk overgang og barna får god tid til å bli kjent med nye barn og ansatte. 1-åringene, flytter med sine ansatte til 2- årsavdelingen, og blir da kjent med sin nye avdeling. De eldste barna, Storklubben har vært delt dette barnehageåret, de blir nå en etterlenktet egen kohort. De vil være en utegruppe og ha base i barnehagens Eventyrhytte resten av barnehageåret.