Leseløve, drama og eventyr

I januar og februar har vi hatt leseløvemåned og fokus på drama og eventyr i Regnbuen. Vi har valgt å fordype oss i Alf Prøysens univers av sanger, fortellinger og eventyr, og disse har vært med på å prege hverdagsaktivitetene på avdelingene. "Gjennom arbeid med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer" (Rammeplanen, 2017).