Barnehageplass i Regnbuen barnehage?

Husk søknadsfrist 1. mars! Høsten 2021 vil det primært være ledige plasser på Regndråpen (barn født i 2020/2021), noen ledige på Lynet (barn født i 2019) og noen få på storbarnsavdelingene Sola/Nordlys (Barn født 2016-2018). Ring oss gjerne for en prat. Styrer Karin Anzjøn treffes på telefon 41681101. Vi tilbyr aldershomogene grupper for de aller minste og har god kunnskap og erfaring med oppstart og tilvenningsfasen i barnehagen. Vi har et høyt kvalifisert personale med sensitive, oppmerksomme og tilstedeværende voksne med et sterkt fokus på trygghet, omsorg og relasjon. Velkommen til oss!