Byen vår

Storbarn på besøk i Tyholttårnet for å hente inspirasjon til prosjektet "byen vår" som vi skal lage av gjenbruksmaterialer.

«Byen vår» under utbygging.