Mat og helse

I den nye rammeplanen står det at gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. I dag har barna på storbarn laget sin egen pizza til lunsj. Med stor glede og engasjement.