Planleggingsdager i oktober

Tema for årets planleggingsdager var implementering av ny rammeplan og mobbing.

Vi i Regnbuen barnehage har nå tilbakelagt to innholdsrike og lærerike planleggingsdager. Torsdag var implementering av ny rammeplan på agendaen. Refleksjon rundt temaet medvirkning var et av punktene vi gikk gjennom. Dette er en tidkrevende prosess, og vi vil ta med oss dette grunnlaget inn i det videre planleggingsarbeidet. Fredag gikk vi gjennom Auroras egen handlingsplan mot mobbing. I den nye rammeplanen står det at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Vi bruker leken og samspillet mellom barna som læringsarena, hvor vi voksne er tilstedeværende, aktivt deltakende og veileder barna i sitt sosiale samspill seg imellom. Det å jobbe med barns sosiale kompetanse er ikke det samme som å forebygge mobbing, men det kan være en god start. Etter å ha gått gjennom vår egen handlingsplan mot mobbing gikk vi ned til Scandic Lerkendal og deltok på kurs om "Mekanisme i mobbing" i regi av Trondheim kommune.