Velkommen til nytt barnehageår

Fokus: tilvenning, bli kjent og gode relasjoner

Da er vi godt i gang med nytt barnehageår, og vi skal i løpet av høsten ta imot flere nye barn, både på storbarn og småbarn. En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start på sin nye hverdag. En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Også de barna som har skiftet avdeling fra Lynet til storbarn trenger tid til å komme inn i ny gruppe og nye rutiner. Vi har derfor fokus på å bli godt kjent, bygge relasjoner mellom voksne og barn, bli trygg på de andre barna og på det fysiske miljøet i barnehagen. For at barna skal bli trygg er det også viktig at foreldrene føler seg trygge. Derfor er det viktig med et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen. Vi skal gjøre det vi kan for at det nye året skal bli så godt som mulig for alle parter.