Storklubben på tur

Turer og fysisk aktivitet er en stor del av storklubbens hverdag.

Behovet for kroppslig aktivitet er stort, og mestring i varierte omgivelser gir en positiv selvoppfatning hos barna. I storklubben legger vi til rette for at barna opplever vennskap, glede, humor, ansvarlighet og valgmuligheter i et lekinspirert miljø.