Forskerfrømåned

To ganger i året har vi "Forskerfrømåned" som tema i Regnbuen. I april setter vi i gang en ny runde med forskning i barnehagen. Naturvitenskap i barnehagen handler ikke bare om å vite, men om å prøve og finne ut. En arbeidsform som er sansende, opplevende, kreativ og eksperimenterende. Målet vårt er å skape nysgjerrighet og interesse blant barna.