Matematikk

Vi har inngått et samarbeid med Matematikkhuset, ved Gerd Åsta Bones og Mike Naylor.

Det fins mye forskning og undersøkelser som dokumenterer at tidlig matematikklæring gir stor effekt. Nyere studier fra Nordisk barnehageforskning viser at barn som viser grunnleggende forståelse for matematikk og skriftspråk allerede i 5-årsalderen oppnår de beste resultater flere år senere. (Nordisk barnehageforskning v/Vigdis Flottorp).

Dette ønsker vi i Regnbuen barnehage å ta på alvor.

Vårt samfunn har et stort behov for borgere med realfaglig kompetanse. Som det første trinnet i en livslang læringsprosess har vi i Regnbuen barnehage som mål å bidra til at dette vil kunne gi uttelling på sikt.