Årets første innhøstning

Vi har tatt opp årets første redikker.

Etter at de var tatt og ble lagt fra størst til minst. 

Deretter ble de spist :)

Det som ble igjen av blader blir kompostert, så vi får jord til nye reddiker.