Piip show

Vi følger ivrig med på Piip show hos nrk.

I tillegg til å se på de forskjellige fuglene i sanntid, er dette en gylden mulighet til å telle fuglene og lage et lite søylediagram over hvor mange fugler det kommer på besøk av de forskjellige typene.

Vi hadde en travel morgen idag. I dagens første obervasjonsperiode var det 8 kjøttmeis som kom på besøk. Vi setter opp en stoppeklokke for å observere i en kort periode og for å ha en mulighet til å notere data vi samler inn. Vi observerte i perioden 0830-0900. 

Rett etterpå kom den, en rødstrupe og et dompap par. Det snør idag i piip sjow og det er travelt på brettet. Når uken er over skal vi summere de forskjellige kolonnene og se hvor mange fugler det er flest av i perioden vi har observert. 

Foreløpig leder kjøttmeis overlegent.

Hvis du vil følge med selv, så kan du klikke her.

www.nrk.no/piipshow/