Velkommen til nytt barnehageår.

Nå har det nye året startet for fullt.

Ferien er over og nesten alle er på plass. Vi gleder oss til et nytt år.

Vi legger snart ut årplaner og årshjul på hjemmesiden.

Bildet du ser er grønnsakshagen etter sommeren.