Isborg

Med melkekartonger og farget vann får du flotte byggeklosser av is.

I mange dager nå har isklossene blitt brukt til bygging ute. Veldig lett å lage, med lang varighet ( hvis det er kaldt ute). 

Denne borgen ble laget idag