Ski- og akedag

Onsdag 26. februar gikk årets ski- og akedag av stabelen. Med glede og entusiasme lekte vi oss ute i snøen i et fantastisk vintervær. De som ønsket fikk startnummer på brystet, og gikk i mål med ivrige tilskuere som heiagjeng. Servering av varm saft og medaljeutdeling til alle. Mange friske, røde kinn og fornøyde barn. "Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling" (Rammeplanen, 2017).