Ledige plasser

Vi har fortsatt noen få plasser igjen, både på ettårsavdelingen og på storbarn. Ved behov for barnehageplass, ta gjerne kontakt. Vi vil fra høsten av ta imot 12 nye ettåringer, og vi ønsker dere velkommen til å søke hos oss. En god start er viktig, og vi er opptatt av å gjøre tilvenningsperioden så god som mulig for hvert enkelt barn. Derfor har vi fokus på å tilpasse oss barnets rutiner, og organisere dagen etter barnas behov. Vi bruker god tid på å bli kjent med barna og familien, og hverdagen preges av ro og flyt det første året.