Leseløvemåned

I januar får litteratur og lesing ekstra fokus i barnehagen. Vi har lagt til rette for lesing i større og mindre grupper, dratt på tur til biblioteket og arrangert bokkafè for foreldrene på storbarn. "I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling." (Rammeplanen, 2017).