Oppstart for årets førskolegruppe

Denne uken hadde storklubben oppstart. Her legger vi til rette for at barna skal oppleve vennskap, glede, humor, ansvarlighet og valgmuligheter i et lekinspirert miljø. Behovet for kroppslig aktivitet er stort, og mestring i varierte omgivelser gir en positiv selvoppfatning hos barna. Tradisjon tro gikk årets første storklubbtur til Gråkallen. Vi heiet hverandre fram, og nådde toppen i fellesskap.