Velkommen til nytt barnehageår

Da har vi lagt sommerferien bak oss, og vi ser frem til et nytt og spennende barnehageår. I august og september har vi fokus på tilvenning og å bli kjent og trygg i de nye barnegruppene. Leken får stor plass, og er inngangsporten for nye relasjoner og vennskap. Dette for å sikre en god oppstart etter ferien for både nye og gamle barn. "I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap". (Rammeplanen, 2017).