Toddlerfestival 2019

Denne uken gikk årets "Toddlerfestival" av stabelen. Hvert år arrangerer vi festival for de minste barna i barnehagen med spennende aktiviteter. Vannlek, maling, lek med vannballonger og såpebobler var noen av aktivitetene. "Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon". (Rammeplanen, 2017).