Forskerfrømåned - Natur, miljøvern og gjenbruk

De siste ukene har vi forberedt barnehagen til vår og sommer. Alle avdelinger har sådd blomster, grønnsaker og urter, og plukket søppel både i og utenfor barnehagens område. Barna har en aktiv rolle i kompostering av matavfall, og vi har laget kreativ gjenbrukskunst. "Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling" (Rammeplanen, 2017).