Kjønnsroller i barnehagen

Da har vi akkurat lagt vårens foreldremøte bak oss hvor temaet var kjønn og kjønnsroller i barnehagen. Vi hadde invitert professor ved DMMH, Kari Emilsen til oss for å snakke om temaet for foreldre og ansatte. Etter dette gikk vi avdelingsvis og diskuterte ulike problemstillinger i mindre grupper. Hvorfor ser vi såpass store forskjeller blant gutter og jenter i et av verdens mest likestilte land? Har vi like forventninger til barna, uavhengig av kjønn? Er det rom for at barna kan være gutter og jenter på forskjellige måter? Spennende og interessante spørsmål det er viktig å belyse.