Påskeforberedelser og forskerfrømåned

April byr på mange spennende aktiviteter i Regnbuen barnehage. Tema for forskerfrømåneden denne gang er natur, miljøvern og gjenbruk. Vi lager kreativ kunst av gjenbruksmaterialer, observerer og erfarer endringene i naturen nå på våren og legger til rette for å skape engasjement for natur og miljøvern, på barnas premisser. "Opplvelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling". (RP, 2017). Vi plukker søppel i naturen. Kanskje kan det til og med brukes til noe?