Tid for å søke barnehageplass

1. mars er siste frist for å søke barnehageplass. Vi vil fra høsten av ta imot 12 nye ettåringer, og vi ønsker dere velkommen til å søke hos oss. En god start er viktig, og vi er opptatt av å gjøre tilvenningsperioden så god som mulig for hvert enkelt barn. Derfor har vi fokus på å tilpasse oss barnets rutiner, og organisere dagen etter barnas behov. Vi bruker god tid på å bli kjent med barna og familien, og hverdagen preges av ro og flyt uten for mange planlagte aktiviteter det første året. Dette sier professor May Britt Drugli noe om i sin artikkel "Det første året i barnehagen". Se link.

"Det første året i barnehagen" av May Britt Drugli

 

Søk elektronisk på kommunalt skjema her.

I tillegg skal det sendes eget søknadsskjema til bjorg@aurorastiftelsen.no