Samefolkets dag

6. februar hadde vi markering av samenes nasjonaldag. Gjennom hele uken hadde vi ulike formingsaktiviteter inspirert av samene og deres kultur. Vi hadde felles samling for hele barnehagen, satte opp lavvo, kastet lasso på reinshorn, stekte lapper og det samiske brødet «gahkkubrød». "Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet" (Rammplanen, 2017).