Luciamarkering og barnas julebord

Tradisjon tro hadde vi luciamarkering i barnehagen 13. desember. På denne dagen går de største barna i luciatog for foreldre og barn i barnehagen. En flott liten gjeng som sang for full hals for de fremmøtte. I tillegg går også de ansatte i tog og synger "Lussinatti lange". Les mer om Lussi langnatt i vedlagte link. Til lunsj sto julemat på menyen. "Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi" (RP, 2017).