Vinterglede

Endelig kom snøen, og vi kunne finne frem akematter, lage snømann og mye annet gøy. Det er stor entusiasme blant barna, og vi legger til rette for utelek store deler av dagen, både for stor- og småbarnsavdelingene. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt (Rammeplanen, 2017).