Baking med storklubben

Måltidet er en sentral og gjentakende hverdagssituasjon i barnehagen. Det er derfor viktig at barnehagen ivaretar måltidenes pedagogiske funksjon ved å la barna delta i planlegging og gjennomføring av måltidene. I følge Helsedirektoratet er det en rekke pedagogiske aktiviteter og mål som kan og bør knyttes til mat og måltider. Eksempler på slike aktiviteter kan være barns delaktighet i matlaging. Denne uken har storklubben bakt sammen med kokken vår Turid. Det å være med i matlagingen bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna.