Felles planleggingsdag for Aurorabarnehagene

11. oktober hadde Baldershage, Sluppen og Regnbuen barnehage felles planleggingsdag. Målet for dagen var å få kjennskap til hverandres praksis, utveksling av felles refleksjoner, bli inspirert og dra nytte av hverandres kompetanse, som igjen bidrar til å styrke samholdet mellom barnehagene. I tillegg deltok vi på webinar om livsmestring og helse i barnehagen som er vårt fokusområde (se årsplan). Deretter hadde vi felles gruppearbeid og refleksjon. Her diskuterte vi blant annet hva vi mener er viktig for å fremme barns fysiske og psykiske helse i barnehagen. Et viktig og interessant tema.