ICDP

ICDP (International Child Development Program) er et helsefremmede og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

Ved å delta i ICDP-programmet i barnehagen får dere foreldre en unik mulighet til å være i en gruppe og reflektere rundt foreldrerollen sammen med andre foreldre. Foreldregruppene består av 8-10 foreldre.

Foreldreveilederens rolle er å sette i gang en refleksjonsprosess rundt ulike temaer som vedrører foreldre- og omsorgsrollen. Målsettingen med ICDP programmet er først og fremst å påvirke kvaliteten av kontakt og samspill/relasjon mellom omsorgsgiver og omsorgstaker (barnet).

Her i barnehagen har vi fire pedagoger som er sertifiserte som ICDP-foreldreveiledere.

Tilbakemeldinger vi har fått fra foreldre som har deltatt, er at de har hatt stort utbytte av å reflektere sammen med andre foreldre, og at prosessen har vært lærerik for hele familien. Når det nærmer seg oppstart for ICDP foreldreveiledningsgrupper sender vi ut nærmere informasjon til dere foreldre. 

Vi håper dere ønsker å delta.