Ledige plasser fra august 2021

Baldershage barnehage, Regnbuen barnehage og Sluppen barnehage får ca. 40 ledige plasser. Ca. 33 av disse er for barn født i 2019 og 2020. De fleste ledige plassene er for barn født i 2020. Vi får noen ledige plasser for barn født i 2018 eller tidligere. Dersom du har barn som er født mot slutten av 2020 eller begynnelsen av 2021 anbefaler vi at dere søker til hovedopptak. Trykk øverst for mer informasjon.

Ledige plasser fra august 2021:
Baldershage barnehage, Regnbuen barnehage og Sluppen barnehage får ca. 40 ledige plasser. Ca. 33 av disse er for barn født i 2019 og 2020. De fleste ledige plassene er for barn født i 2020.
Vi får noen ledige plasser for barn født i 2018 eller tidligere. Dersom du har barn som er født mot slutten av 2020 eller begynnelsen av 2021 anbefaler vi at dere søker til hovedopptak.

 Barnehagenes omgivelser, kvalitet og personale:
Barnehagene ligger i rolige, skjermede omgivelser uten gjennomgangstrafikk, hver med sine spesielle kvaliteter. Med økonomisk støtte fra SINTEF kan barnehagene yte bedre kvalitet og bedre personalressurser. Barnehagen har flere ansatte enn det myndighetene krever. Det fører til bedre kvalitet i omsorgen og aktivitetene sammen med barna. Personalet består av både damer og menn.

De ansatte har en bred og allsidig kompetanse og erfaring, og vi tilstreber å holde oss oppdatert innen pedagogikk for barn og forskning om barn.

Barnehagene er delt inn i oversiktlige avdelinger med 9, 12 eller 18 barn. I Baldershage barnehage er barna i alderen 3-6 år inndelt i 3 grupper etter alder, og antall barn i gruppene varierer fra år til år.

Kontakt: Bjørg Været
bjorg@aurorastiftelsen.no
Tlf.: 934 40 132

Baldershage barnehage                   Regnbuen barnehage                              Sluppen barnehage
Liv K. Uhlin-Hansen                        Karin Anzjøn                                           Hilde G. Haugan
Tlf. 415 04 484                               416 81 101                                            922 42 306
www.baldershage.barnehage.no       www.regnbuen-aurora.barnehage.no   www.sluppen.barnehage.no

 Søknadsfrister:
 1. februar overflyttingsopptak, for dere som har plass i barnehage og ønsker å flytte til en annen
 1. mars hovedopptak
Vi tar imot søknader hele året og tildeler plass dersom vi har en ledig plass, men anbefaler at det søkes innen fristene.

 Søknad legges inn på Trondheim kommunes nettside:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/ 
Skriv gjerne i kommentarfeltet i søknaden at barnet har tilknytning til SINTEF.

Søkere med tilknytning til SINTEF må fylle ut Aurora sitt interne søknadsskjema for å bekrefte ansettelsesforholdet:  Stiftelsen Aurora søknadsskjema