STORKLUBBEN - Ruskenaksjon 2015

STORKLUBBEN - Ruskenaksjon 2015

Stort engasjement og  innsats fra Storklubben for å få et søppelfritt nærmiljø rundt barnehagen :)