Ansatte

Lynet

Avdeling Lynet

Stilling: Annet
940 21 529
lynet@regnbuenbhg.org

Solveig Aune Berg

Stilling: Pedagogisk leder

Førskolelærer med fordypning i organisasjon og ledelse. Veileder for praksislærere.

Linn Storvik

Stilling: Pedagogisk leder

Barnevernspedagog, Videreutdanning i drama på DMMH, barnehageped, småbarnsped. og veiledning i Barnehagelærerutdanninga. ICDP veileder.

Kari Johansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Katherine Carroza-Roos

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Malin Westvoll

Stilling: Barnehagemedarbeider

Leyla Folvik Adem

Stilling: Barnehagemedarbeider

Nordlys

Avdeling Nordlys

Stilling: Annet
940 21 531
nordlys@regnbuenbhg.org

Marthe Spjøtvold

Stilling: Pedagogisk leder

Bachelor barnehagelærer ved DMMH med fordypning i "Organisasjon og ledelse".

Heidrun Retter

Stilling: Barnehagelærer

Bachelor barnehagelærer ved DMMH med fordypning i "Organisasjon og ledelse". Videreutdanning i "veiledning for øvingslærere". ICDP-veileder.

Tone Steinsbekk

Stilling: Fagarbeider

Mari Paulsen Langdahl

Stilling: Fagarbeider

PPU - praktisk pedagogisk utdanning.

Regndråpen

Avdeling Regndråpen

Stilling: Annet
940 21 530
regndrapen@regnbuenbhg.org

Ingrid Maria Ræder

Stilling: Pedagogisk leder

Bachelor i barnehagelærer ved DMMH.

Jørgen Sæther

Stilling: Pedagogisk leder

Bachelor i barnehagelærer ved DMMH.

Unn-Merethe Fallan

Stilling: Fagarbeider

Vernepleier. ICDP veileder

Trude Øverkil

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Katherine Carroza-Roos

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Sola

Avdeling Sola

Stilling: Annet
940 21 528
sola@regnbuenbhg.org

Iselin Gjerseth

Stilling: Pedagogisk leder

Bachelor barnehagelærer ved DMMH med fordypning i "De yngste barna i barnehagen".

Siv Lena Laugtug Sæther

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mari Paulsen Langdahl

Stilling: Fagarbeider

PPU - praktisk pedagogisk utdanning.

Jan Sigurd Øye

Stilling: Barnehagemedarbeider

Andre ansatte

Bjørg Været

Stilling: Annet
934 40 132
bjorg@aurorastiftelsen.no

Daglig leder Stiftelsen Aurora

Turid Garshol Teigaas

Stilling: Kokk

Karin Anzjøn

Stilling: Styrer
416 81 101
karin@aurorastiftelsen.no

Bachelor barnehagelærer ved DMMH med fordypning i musikk. Videreutdanning: Pedagogisk veiledning modul 1 og 2. ASQ og ASQ-SE innførings og veilederkurs. Lederutdanning for styrere i barnehage, DMMH. Veileder og mentorutdanning 3.

Unn-Kristin Ørndal Nilsen

Stilling: Assisterende styrer

Førskolelærerutdanning med fordypning i organisasjon og ledelse. ICDP veileder.