Ansatte

Lynet

Jørgen Sæther

Stilling: Barnehagelærer

Mari Paulsen Langdahl

Stilling: Fagarbeider

PPU - praktisk pedagogisk utdanning.

Marthe Spjøtvold

Stilling: Pedagogisk leder

Bachelor barnehagelærer ved DMMH med fordypning i "Organisasjon og ledelse".

Odin H. Øye

Stilling: Vikar

Tone Steinsbekk

Stilling: Barnehagelærer

Nordlys

Ingrid Maria Ræder

Stilling: Pedagogisk leder

Heidrun Retter

Stilling: Barnehagelærer

Bachelor barnehagelærer ved DMMH med fordypning i "Organisasjon og ledelse". Videreutdanning i "veiledning for øvingslærere". ICDP-veileder.

Ann Elisabeth Christensen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Unn-Merethe Fallan

Stilling: Fagarbeider

Vernepleier. ICDP veileder

Regndråpen

Kari Johansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Katherine Carroza-Roos

Stilling: Assistent

Linn Storvik

Stilling: Pedagogisk leder

Barnevernspedagog, Videreutdanning i drama på DMMH, barnehageped, småbarnsped. og veiledning i Barnehagelærerutdanninga. ICDP veileder.

Solveig Aune

Stilling: Pedagogisk leder

Førskolelærer med fordypning i organisasjon og ledelse. Veileder for praksislærere.

Trude Øverkil

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Sola

Jan Sigurd Øye

Stilling: Assistent

Siv Lena Laugtug Sæther

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Iselin Gjerseth

Stilling: Pedagogisk leder

Bachelor barnehagelærer ved DMMH med fordypning i "De yngste barna i barnehagen".

Andre ansatte

Bjørg Været

Stilling: Annet
934 40 132
bjorg@aurorastiftelsen.no

Daglig leder Stiftelsen Aurora

Turid Garshol Teigaas

Stilling: Kokk

Kristin T Sivertsen

Stilling: Styrer
940 21 527
kristin.t.sivertsen@aurorastiftelsen.no

Førskolelærerutdanning. Videreutdanning i rådgiving og sosialpedagogikk, forskning og utviklingsarbeid i barnehagen, personalpsykologi, ped. grunnfag. Fordypning i førskolepedagogikk.

Unn-Kristin Ørndal Nilsen

Stilling: Assisterende styrer

Førskolelærerutdanning med fordypning i organisasjon og ledelse. ICDP veileder.