Ansatte

Lynet

Marthe Spjøtvold

Stilling: Pedagogisk leder

Bachelor barnehagelærer ved DMMH med fordypning i "Organisasjon og ledelse".

Jørgen Sæther

Stilling: Barnehagelærer

Tone Steinsbekk

Stilling: Barnehagelærer

Mari Paulsen Langdahl

Stilling: Fagarbeider

PPU - praktisk pedagogisk utdanning.

Odin H. Øye

Stilling: Vikar

Nordlys

Ingrid Maria Ræder

Stilling: Pedagogisk leder

Katherine Carroza-Roos

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Heidrun Retter

Stilling: Barnehagelærer

Bachelor barnehagelærer ved DMMH med fordypning i "Organisasjon og ledelse". Videreutdanning i "veiledning for øvingslærere". ICDP-veileder.

Unn-Merethe Fallan

Stilling: Fagarbeider

Vernepleier. ICDP veileder

Regndråpen

Linn Storvik

Stilling: Pedagogisk leder

Barnevernspedagog, Videreutdanning i drama på DMMH, barnehageped, småbarnsped. og veiledning i Barnehagelærerutdanninga. ICDP veileder.

Solveig Aune

Stilling: Pedagogisk leder

Førskolelærer med fordypning i organisasjon og ledelse. Veileder for praksislærere.

Kari Johansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Trude Øverkil

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Katherine Carroza-Roos

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Sola

Iselin Gjerseth

Stilling: Pedagogisk leder

Bachelor barnehagelærer ved DMMH med fordypning i "De yngste barna i barnehagen".

Siv Lena Laugtug Sæther

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jan Sigurd Øye

Stilling: Assistent

Andre ansatte

Bjørg Været

Stilling: Annet
934 40 132
[email protected]

Daglig leder Stiftelsen Aurora

Turid Garshol Teigaas

Stilling: Kokk

Kristin T Sivertsen

Stilling: Styrer
940 21 527
[email protected]

Førskolelærerutdanning. Videreutdanning i rådgiving og sosialpedagogikk, forskning og utviklingsarbeid i barnehagen, personalpsykologi, ped. grunnfag. Fordypning i førskolepedagogikk.

Unn-Kristin Ørndal Nilsen

Stilling: Assisterende styrer

Førskolelærerutdanning med fordypning i organisasjon og ledelse. ICDP veileder.