Nyheter

 • Toddlerfestival 2019

  Denne uken gikk årets "Toddlerfestival" av stabelen. Hvert år arrangerer vi festival for de minste barna i barnehagen med spennende aktiviteter. Vannlek, maling, lek med vannballonger og såpebobler var noen av aktivitetene. "Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon". (Rammeplanen, 2017).

  24.05.2019 14.08
 • Forskerfrømåned - Natur, miljøvern og gjenbruk

  De siste ukene har vi forberedt barnehagen til vår og sommer. Alle avdelinger har sådd blomster, grønnsaker og urter, og plukket søppel både i og utenfor barnehagens område. Barna har en aktiv rolle i kompostering av matavfall, og vi har laget kreativ gjenbrukskunst. "Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling" (Rammeplanen, 2017).

  03.05.2019 11.22
 • Kjønnsroller i barnehagen

  Da har vi akkurat lagt vårens foreldremøte bak oss hvor temaet var kjønn og kjønnsroller i barnehagen. Vi hadde invitert professor ved DMMH, Kari Emilsen til oss for å snakke om temaet for foreldre og ansatte. Etter dette gikk vi avdelingsvis og diskuterte ulike problemstillinger i mindre grupper. Hvorfor ser vi såpass store forskjeller blant gutter og jenter i et av verdens mest likestilte land? Har vi like forventninger til barna, uavhengig av kjønn? Er det rom for at barna kan være gutter og jenter på forskjellige måter? Spennende og interessante spørsmål det er viktig å belyse.

  03.05.2019 10.18
 • Påskeforberedelser og forskerfrømåned

  April byr på mange spennende aktiviteter i Regnbuen barnehage. Tema for forskerfrømåneden denne gang er natur, miljøvern og gjenbruk. Vi lager kreativ kunst av gjenbruksmaterialer, observerer og erfarer endringene i naturen nå på våren og legger til rette for å skape engasjement for natur og miljøvern, på barnas premisser. "Opplvelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling". (RP, 2017). Vi plukker søppel i naturen. Kanskje kan det til og med brukes til noe?

  05.04.2019 08.47
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...